Översättning i Context

Lizarder.com

Översättning i Context

40 språk och mer än 1500 par språk.

Sök i 5,000,000,000 översättningar.

✓ Världens största databas av översättning i sitt sammanhang.

 

✌ Vi använder den senaste tekniken, är sökresultaten laddas snabbt.
Lizarder.com är ett sammanhang ordlistan vår databas innehåller hundratals miljoner fraser. För varje översättning har vi exempel på många meningar. Fraserna är hämtade från miljontals texter tidigare översatta från flerspråkiga webbplatser, dialoger (undertexter av film), och även från officiella dokument.