Översättning av "orientera mig" till danska språket:


  Ordbok Svenska-Danska

Orientera - översättning : Orientera - översättning : Orientera mig - översättning :

Ads

  Exempel (Externa källor, inte granskats)

glömska, förvirring, problem med koordinationen, kramper, svårighet att orientera sig
Glemsomhed, forvirring, problemer med at koordinere, krampeanfald, desorientering,
Model Orientera Fairy mekaniska glad Stream samling DM01006B kvinnors klocka
Model Orientere Ballerina mekaniske glad Stream samling DM01002W kvinders ur
Ty alla ekonomiska och penningpolitiska åtgärder måste orientera sig efter människorna.
For enhver erhvervs og valutapolitisk foranstaltning skal orientere sig efter borgeren.
Genom färgsättning har man gjort det lättare att orientera sig i byggnaden.
Man kan lettere orientere sig i bygningen, hvis man benytter farverne.
Det som är viktigt är att konsumenten utan svårigheter kan orientera sig.
Det afgørende er, at forbrugeren ikke får problemer.
Utan sakkunnig hjälp kan medborgare och företagare inte orientera sig i detta.
Borgere og virksomheder kan ikke finde ud af dem uden sagkyndig hjælp.
Den inbyggda 3 axlade kompassen och barometriska höjdmätaren hjälper dig att orientera dig.
Det indbyggede, 3 aksede kompas og en trykhøjdemåler hjælper dig med at orientere dig.
Justera nålhållaren att orientera nålen 90 i förhållande till mus hals (Figur 4A).
Juster nåleholderen at orientere nålen 90 i forhold til muse hals (figur 4A).
sömnsvårigheter oro, förvirring och svårigheter att orientera sig, depression, humörändringar, mardrömmar, hallucinationer, mentala sjukdomar
søvnløshed ængstelse, forvirring og disorientering, depression, humørsvingninger, mareridt, hallucination, forstyrret sindstilstand
Inte att jag var en mycket snabb ryttare, men en gång i loppet fann jag för att vara helt bekväm i de förlägger, och orientera mig i öknen var jag naturligt.
Ikke at jeg var en meget hurtig rytter, men engang i race jeg fandt for at være helt trygge i disse steder, og orientere mig i ørkenen var naturlige.
Av den anledningen försöker vi orientera även banksektorn, och få den att stödja den sortens projekt.
Derfor forsøger vi også at få banksektoren til at gå i den samme retning og støtte disse planer.
Kostnader för utbildningsåtgärder bör i de nationella budgetarna orientera sig mot genomsnittsvärdet i de tre bästa medlemsstaterna.
Udgifter til uddannelsesforanstaltninger skal tilpasses gennemsnittet af de tre medlemsstater, der klarer sig bedst.
Det gäller också att ge var och en förutsättningar för att orientera sig om valmöjligheterna som konsument.
Det er ligeledes et spørgsmål om at give den enkelte midler til at finde rundt i sine valgmuligheder som forbruger.
Självklart kommer kommissionen att orientera sig mot Europaparlamentets ståndpunkter som uttryckts här vid genomförandet av stadgan och fördraget.
Naturligvis vil Kommissionen ved omsætteisen af charteret og traktaten også skulle orientere sig efter de stand punkter, Europa Parlamentet her har givet udtryk for.
Men tröskelvärdet 0,9 procent i den gemensamma ståndpunkten är förnuftigt och hjälper producenter och konsumenter att orientera sig.
Men den grænseværdi på 0,9 , som er fastsat i den fælles holdning, er fornuftig og en god rettesnor for producenter og forbrugere.
N xE4r du har ett vanligt pappersark, kan du antingen orientera dokumentet med den l xE5nga sidan vertikal eller horisontell.
I KWord skalerer du billedet ved at ændre formen på den ramme der omgiver det grafiske.
När förslaget till ett europeiskt författningsfördrag skall utarbetas måste konventet orientera sig efter en transparent ansvarsfördelning mellan unionen och medlemsstaterna.
Konventet må ved udarbejdelsen af sit forslag til en europæisk forfatningstraktat fokusere på en gennemskuelig opgavefordeling mellem Unionen og medlemsstaterne.
Delegaterna måste i god tid resa till det ifrågavarande landet för att också kunna orientera sig om förberedelserna inför valet.
Delegationsmedlemmerne skal i tide rejse til det pågældende land for at orientere sig om forberedelserne til valget.
På andra plats är benchmarking ett viktigt mål att orientera vår politik, våra mål efter de tre bäst presterande ländemas prestation.
Andre talere har allerede nævnt det denne betænkning skal frem for alt ses i lyset af topmødet i Luxembourg, og jeg mener også, at det faktisk er det første emne her i denne debat.
Även rådet förefaller orientera sig i denna riktning, då det anser att varje grupp som har något att säga måste medverka.
Samtidig synes Rådet at nærme sig den samme holdning, når det går ind for, at alle grupper, der har noget at sige, bør deltage.
Han skulle aldrig ha gjort det möjligt utarbeta förberedelser som Gregor krävs för att orientera sig själv och därmed kanske komma in genom dörren.
Han ville aldrig have tilladt den omfattende forberedelser, Gregor forpligtet til at orientere sig og dermed måske komme igennem døren.
Men jag är anhängare av, att man får ett överstatligt organ, som kan kontrollera de nationella myndigheterna och orientera dem om, vilka problemen är.
Den totale og overvejede mangel på gennemsigtighed i behandlingen af de europæiske sager gør det ikke længere muligt for de demokratiske kontrolorganer, som parlamentsinstitutionen eller pressen udgør, at udøve deres daglige arbejde.
Dessutom tror jag fullt och fast att konsumenterna skulle kunna orientera sig bättre om namnet på den medlemsstat där produkten har framställts tydligt framgår.
Desuden er jeg fuldstændig sikker på, at forbrugerne bedre kan orientere sig, hvis navnet på den medlemsstat, hvori produktet er fremstillet, fremgår.
Den revolutionära doktrin som lär proletariatet att orientera sig korrekt i olika situationer, och aktivt dra nytta av dem, innehåller naturligtvis inga automatiska garantier för seger.
Den revolutionære doktrin, som lærer proletariatet at orientere sig korrekt i situationer og at profitere aktivt af dem, indeholder selvfølgelig ingen automatisk garanti for sejr.
Det är mot den bakgrunden som utskottet för institutionella frågor gladdes mycket åt att det var möjligt att orientera den nya budgeten mot dessa nya prioriteter.
I EU traktaten er det fastlagt, at enhver borger har ret til at indgive andragender og til at henvende sig til ombudsmanden med klager over de euro pæiske institutioner.
Detta skedde utan problem, eftersom våra nationer för dessa nykomlingar kunde presentera bestämda grupper i vilka det var lätt att orientera sig och finna sin plats.
Dette skete uden problemer, fordi vores nationer præsenterede disse nyankomne for et veldefineret samfund, som de kunne føle sig tilpas i, og hvor de kunne finde deres plads.
För i vår tid så många bra produkter och skiftande resultat som möjligt kan nås bort är det lämpligt att orientera, innan vi kommit till ett beslut.
Fordi der i vor tid så mange fantastiske produkter og forskelligartede indtjening lejlighed kan nås væk, er det tilrådeligt at orientere, før vi kommer til en afgørelse.
En annan viktig aspekt är att den första Dakar som jag deltog i var hand kompassen och det inte var så enkelt att navigera och orientera sig.
Et andet vigtigt aspekt er, at den første Dakar, som jeg deltog i var hånd kompas og det ikke var så enkelt at navigere og orientere sig.
T.ex. kan du installera vyerna i navigatorerna nu ännu mer överskådligt med individuella egenskaper, och du kan därmed orientera dig mycket lättare och snabbare även i stora projekt.
Nu kan du f.eks. opsætte visningerne i navigatorerne endnu mere overskueligt med individuelle egenskaber, som gør det lettere og hurtigere at orientere sig og ved større projekter.
Detta innebär att vi i det fortsatta förfarandet måste orientera oss i riktning mot herr Pimentas betänkande från förra året, som tog upp de mångsidiga aspekterna av problemet.
Her siges det kun, at vi orienterer os efter Pimentabetænkningen fra i fjor, hvor de mange aspekter af problematikken blev taget op.
Vore det möjligt att i det här fallet orientera sig efter den österrikiska normen och därmed garantera kvinnor karens och därmed barnpassning, samt underlätta deras återkomst i arbetslivet?
Er der mulighed for, at man her orienterer sig efter den østrigske ordning og giver kvinder en karensperiode og dermed gør det lettere for dem at passe deres børn samt vende tilbage til arbejdsmarkedet?
Då behöver vi inte orientera oss efter den, och i fråga om de möjligheter vi har, kommer det då att fortsätta på samma sätt som hittills i politiken.
For vi vil ikke rette os efter det, og med de muligheder, vi har, ville det så politisk set gå vi dere på samme måde som hidtil.
Kvoterna för återvinning och återanvändning har jag låtit vara som de är eftersom de är ingångskvoter och eftersom industrin, även de mindre industrisektorerna måste orientera sig efter dessa ingångskvoter.
Jeg har ikke ændret genanvendelses og genbrugskvoterne, fordi de er startkvoter, og fordi industrien, også de små industrivirksomheder, skal orientere sig efter disse startkvoter.
Vilken kultur tycker du om? Vad du är jultomten? Visste du att Tomten kan vara annorlunda?Tester för flickor uppmanas att du bär idag, orientera din dag enligt underteckna.
Hvilken kultur synes du om? Hvad du er julemanden? Vidste du, at julemanden kan være anderledes?Tests for piger beder, at du bære i dag, orient din dag efter at underskrive.
De hjälper människor att orientera sig i sitt sökande, svarar på medborgarnas frågor och ser samtidigt till att vidarebefordra deras frågor till central nivå vid de olika EU institutionerna.
De hjælper brugeren med at orientere sig under efterforskningen. De besvarer alle borgernes spørgsmål, samtidig med at de også opad til de forskellige europæiske institutioner meddeler, hvilke spørgsmål der optager borgerne.
Liksom det är klart att tjänstesektorn måste orientera sig mot marknaden, lika klart är det också att vi inte skulle klara oss helt utan subventioner och helt utan offentliga uppdrag.
virksomsomheder netop også i mit eget hjemland De skal også realisere den faste ejendom, de har.
Min grupp kommer att vädja om någonting liknande integrerade förvaltningssystem för länder som för närvarande i Europeiska unionen måste orientera om sig, eftersom de kommer att utsättas för särskilt tryck.
Vi mener, at ECU 100 mio er et fuldstændig utilstrækkeligt beløb til at øge EU's industris konkurrenceevne og dermed beskæftigelsen.
Visstidsarbete kan hjälpa personer som är nya i yrket att orientera sig för framtiden, eller förhindra att svåranställda arbetstagare måste sluta arbeta, respektive underlätta för dem att åter börja arbeta.
Vikararbejde kan hjælpe nye erhvervsaktive med at orientere sig med henblik på fremtiden, eller det kan for de tunge arbejdstagere være med til at forhindre, at de helt falder ud af arbejdsmarkedet eller lette deres genindtræden på arbejdsmarkedet.
Vid prövningen av framställningar eller för att utreda sakförhållanden kan utskottet höra framställare, anordna allmänna utfrågningar eller skicka ut ledamöter för att på ort och ställe orientera sig om sakförhållanden.
I forbindelse med behandlingen af andragender eller for at orientere sig om de faktiske forhold kan udvalget høre andragerne, foranstalte almindelige høringer eller lade medlemmer foretage rejser for på stedet at orientere sig om de faktiske forhold.
Vi ser det som vårt ansvar gentemot naturen och samhället att orientera våra målsättningar, metoder och produkter inom växtförädlingen efter kriterierna för en varaktig och sparsam hantering av de naturliga resurserna.
Vi ser det som vores ansvar over for natur og samfund, at vores forædlingsmål, metoder og produkter er orienteret efter kriteriet om bæredygtighed gennem en hensynsfuld anvendelse af naturlige ressourcer.
För att nå detta borde vi orientera oss mot den princip som i dag för den inre marknaden är regeln för livsmedel Ömsesidigt erkännande av nationella föreskrifter t.ex. om livsmedelns sammansättning.
Vi bør i den forbindelse gå ud fra det princip, som i dag er regelen i det indre marked, hvad angår levnedsmidler gensidig anerkendelse af nationale bestemmelser om f.eks. sammensætningen af levnedsmidler.
Genom färgsättning har man gjort det lättare att orientera sig i byggnaden.Varje zon runt en knutpunkt har fått en särskild färg, som återkommer på alla plan såväl ovanför som nedanför markytan.
Det er lettere at orientere sig i bygningen, hvis man benytter farverne. Således har hvert område omkring et centralt knudepunkt sin egen farve, som går igen både i overbygningen og på underetagerne.
Experiment, som gjorts med med fladdermöss som flyttats till nya lokaler, har visat att varje individ sannolikt har ett aktivitetsområde omkring sin dagplats där den kan orientera sig med hjälp av ljudsignaler.
Eksperimenter foretaget med flagermusene flyttet til nye lokaler, har vist, at hver enkelt er tilbøjelige til at have en aktivitet område omkring deres dagtimerne scene, hvor det kan orientere sig ved hjælp af lydsignaler.
Leder dig till framgång Oavsett om du är i staden eller i spåret har alla klockor i fēnix 5 Plus serien inbyggda kart och navigeringsfunktioner som hjälper dig att orientera dig och hålla kursen.
Din vejviser til succes Uanset om du befinder dig i byen eller på stien, har alle fēnix 5 Plus seriens ure indbyggede kort og navigationsfunktioner, der hjælper dig med at være orienteret og på rette kurs.
Det stämmer att ett universellt varumärke gör det lättare för konsumenterna att orientera sig på marknaden, men situationen i dag är att vi har märken som Max Havelaa r, som åtnjuter stort erkännande och förtroende bland konsumenterna.
Men vi skal ikke insistere på, at det f.eks. kræver EU harmonisering af mærkning. Det er rigtigt, at et universelt mærke gør det lettere for forbru gerne at orientere sig på markedet, men situationen i dag er, at vi har mærker som Max Havelaar, som nyder stor anerkendelse og tillid blandt forbrugerne.

 

Relaterade sökningar: För Att Orientera Mig - För Att Orientera Sig - Orientera - Får Mig Att Känna Mig - Få Mig Att Känna Mig - Påminner Mig Om Mig - Får Mig Att Känna Mig Som - Får Mig Att Känna Mig Gammal - Får Mig Att Känna Mig Trygg - Får Mig Att Känna Mig Speciell -