Översättning av "put begränsningar" till engelska språket:


Menade du : purt begränsningar ?

  Ordbok Svenska-Engelsk

Put begränsningar - översättning : Begränsningar - översättning : Begränsningar - översättning : Put begränsningar - översättning :

Ads

  Exempel (Externa källor, inte granskats)

PUT method support
Next
Put them in the tub
Oh, no, no, no, no!
Hams söner voro Kus, Misraim, Put och Kanaan.
The sons of Ham Cush, Mizraim, Put, and Canaan.
Hams söner voro Kus, Misraim, Put och Kanaan.
The sons of Ham Cush, and Mizraim, Put, and Canaan.
Hams söner voro Kus, Misraim, Put och Kanaan.
And the sons of Ham Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan.
Hams söner voro Kus, Misraim, Put och Kanaan.
The sons of Ham Cush, and Mizraim, Put, and Canaan.
výber ... put ISO_2 òový , kompletterat med siffrorna 3 6.
výber ... put ISO_2 òový , completed by the numbers 3 6.
Adresser a) Put Mladih Muslimana 30a, 71000 Sarajevo, Bosnien Hercegovina
Addresses (a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo (Bosnia Herzegovina)
Put Mladih Muslimana Street 30 A, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina.
Put Mladih Muslimana Street 30 A, Sarajevo, Bosnia Herzegovina
Put Mladih Muslimana Street 30 A, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina.
Put Mladih Muslimana Street 30 A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina,
Adresser a) Put Mladih Muslimana 30a, 71000 Sarajevo, Bosnien Hercegovina, b) ul.
Addresses (a) Put Mladih Muslimana 30a, 71000 Sarajevo, Bosnia Herzegovina (b) ul.
Adresser a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosnien och Hercegovina
Addresses (a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)
b) put and take vattnen inte utgörs av sjöar eller icke isolerade vatten.
(b) the put and take fishery do not represent lakes or unenclosed waters.
Duisenberg, in the future you can put up the sign saying ?Gone fishing?.
Mr Duisenberg, in the future you can put up a sign saying 'Gone fishing'.
Now quickly put it altogether with gloves of leather and hat and feather
Now quickly put it altogether with gloves of leather and hat and feather
Vattenbruksdjur får bara sättas ut i naturen och i put and take vatten om de
Aquaculture animals may only be released into the wild and into put and take fisheries for restocking purposes if they
b) Levande fisk från vattenbruk för utsättning i put and take vatten i Europeiska gemenskapen.
(b) live fish of aquaculture origin intended for restocking of put and take fisheries in the Community
Begränsningar
Limitations
Begränsningar
Limits
Begränsningar
Constraints
BEGRÄNSNINGAR
Veterinary medicinal product subject to prescription. lo
Begränsningar
Restrictions
Medlemsstaterna skall se till att importerad fisk från vattenbruk, samt ägg och könsceller från sådan fisk, för odling eller utsättning i put and take vatten inom gemenskapen, endast sätts ut i odlingar eller put and take vatten som utgörs av dammar, inte av icke isolerade vatten.
Member States shall ensure that imported fish of aquaculture origin, their eggs and gametes intended for farming or restocking of put and take fisheries in Community waters, only are introduced into farms or put and take fisheries representing ponds, and not introduced into unenclosed waters.
Allmänna begränsningar
Global Limits
Särskilda begränsningar
Special Limits
Allmänna begränsningar
Generic restrictions
Aktivera begränsningar
Enable restrictions
Diverse begränsningar
Various limits
Antaganden Begränsningar
Assumptions limitations
Antaganden Begränsningar.
Assumptions Limitations.
GRUNDLÄGGANDE BEGRÄNSNINGAR
BASIC RESTRICTIONS
Grundläggande begränsningar.
Basic restrictions.
Kvantitativa begränsningar
Quantitative limits
Frivilliga begränsningar
Notifications
kvantitativa begränsningar,
consular transactions, such as consular invoices and certificates
Begränsningar av
the total number of operations or the total quantity of output expressed in terms of designated numerical units in the form of quotas or the requirement of an economic needs test 8
Artikel 65 Införande av nya begränsningar och ändring av nuvarande begränsningar
Article 65 Introducing new and amending current restrictions
Begränsningar av webbadresser
URL Restrictions
Lyd DRM begränsningar
Obey DRM limitations
Funktioner och begränsningar
Features and Limitations
Begränsningar hos schabloner
Limitations of the Stencils
Portar och begränsningar
Ports Limits
Lyd DRM begränsningar
Obey DRM limitations
Följ PAM begränsningar
Obey PAM restrictions
Upplevelsen av begränsningar.
The experience of limitation.

 

Relaterade sökningar: Med Sina Begränsningar - Vet Sina Begränsningar - Alla Har Sina Begränsningar - Begränsningar - Utan Begränsningar -