Översättning av "kvalitet delar" till estniska språket:


  Ordbok Svenska-Estniska

Kvalitet - översättning : Kvalitet - översättning : Kvalitet - översättning : Delar - översättning : DELAR - översättning : Kvalitet delar - översättning : Kvalitet - översättning : Kvalitet - översättning : DELAR - översättning :

Ads

  Exempel (Externa källor, inte granskats)

Jag delar kommissionens och medlemsstaternas önskan att förbättra den statistiska informationens kvalitet.
Ma jagan nii komisjoni kui ka liikmesriikide väljendatud soovi suurendada statistilise teabe kvaliteeti.
Vi delar parlamentets uppfattning om att initiativets kvalitet och giltighet är av central betydelse.
Me jagame parlamendi seisukohta, et algatuse kvaliteet ja kehtivus on üliolulised.
För det första varierar markens innehåll och kvalitet i olika delar av en medlemsstat enormt.
Esiteks erinevad mulla koostis ja kvaliteet üksiku riigi erinevates osades märkimisväärselt.
Strategiska misstag från gemenskapstillverkarnas sida, t.ex. produkter av låg kvalitet och tillverkning av egna delar
EÜ tootjate strateegilised vead, näiteks toodete madal kvaliteet ja varuosade allhanke korras tootmine
f) Strategiska misstag från gemenskapstillverkarnas sida, t.ex. produkter av låg kvalitet och tillverkning av egna delar
f) EÜ tootjate strateegilised vead, näiteks toodete madal kvaliteet ja varuosade allhanke korras tootmine
Strategiska misstag från gemenskapstillverkarnas sida, såsom lansering av produkter av lägre kvalitet och kontraktstillverkning av delar
EÜ tootjate tehtud strateegilised vead näiteks madala kvaliteediga tooted ja oma detailide tootmine
Alla våra maskiner använder internationella delar, såsom Siemens PLC, Omron temperaturstyrenhet, Schneider Electric delar och så vidare, Advanced Europe amp Utrustning kvalitet till konkurrenskraftiga priser.
Kõik meie masinad kasutavad rahvusvaheliste osad, nagu Siemens PLC, Omron temperatuuri juhtseade, Schneider Electric osad ja nii edasi, Täpsem Euroopa Euipment kvaliteediga konkurentsivõimelise hinnaga.
f) Strategiska misstag från gemenskapstillverkarnas sida, såsom lansering av produkter av lägre kvalitet och kontraktstillverkning av delar
f) EÜ tootjate tehtud strateegilised vead näiteks madala kvaliteediga tooted ja oma detailide tootmine
Beträffande kvalitetsindikatorerna delar kommissionenrevisionsrättens analys att efter atttonviktenlegat på attstödja och förbättrakvalitetenefterdelegeringen mertyngdpunkt nu behöverläggas på att mäta kvalitet.
Kvaliteedinäitajate osas nõustub komisjon kontrollikojaga,etkuiabikorraldamise üleandmisejärel on pandud märkimisväär setrõhkukvaliteedilejaselleparanda misele,võib nüüd ollavaja pöörataenam tähelepanu kvaliteedi mõõtmisele.
Jag motsätter mig användningen av trombin för att klistra ihop olika delar av kött som mestadels är av dålig kvalitet.
kirjalikult. (DE) Olen trombiini kasutamise vastu eri lihatükkide kokkukleepimiseks, mis on enamasti kehva kvaliteediga.
1. UV beständig, högsta kvalitet, hög kvalitet
1. UV kindel, kõrgem klass, kõrge kvaliteediga
1.UV beständig, högsta kvalitet, hög kvalitet
1. UV kindel, kõrgem klass, kõrge kvaliteediga
kvalitet
kvaliteet
Kvalitet
Kvaliteet
Kvalitet
Kvaliteet
Kvalitet
Kvaliteet
Kvalitet
Kvaliteet
Kvalitet.
liik,
Kvalitet.
Meisterlikkusesse.
Professionella penslar för kvalitet hög kvalitet , prestanda, varaktighet.
Professionaalne harjad tipptase kvaliteetne , performance, kestus.
Två kvaliteter slutligen förekommer lägre kvalitet och förstklassig kvalitet.
Lõpuks võib kvaliteet olla mittestandardne või esmaklassiline.
Om transporter och leveranser är viktiga för dig och ditt företag, se till att välja en professionell partner som delar ditt engagemang i kvalitet.
Kui transport ja tarne on teie ja teie ettevõtte jaoks tähtsad, siis valige kindlasti professionaalne partner, kes pühendub kvaliteedile sama innukalt, kui te ise seda teete.
Medverkan av arbetstagare och eller deras företrädare i alla skeden och delar av denna process ger både större säkerhet och högre kvalitet i arbetet.
Töötajate ja või nende esindajate osalemine protsessi kõikides etappides ja aspektides suurendab protsessi ohutust ning parandab töö kvaliteeti.
JPEG kvalitet
JPEG kvaliteet
PGF kvalitet
PGF kvaliteet
hög kvalitet
kõrge kvaliteet
Utdatafilens kvalitet
Väljundfaili kvaliteet
Utdatafilens kvalitet
Väljundfaili kvaliteet
JPEG kvalitet
JPEG kvaliteet
Kartans kvalitet
Kaardi kvaliteet
Låg kvalitet
Madal kvaliteet
Hög kvalitet
Kõrge kvaliteet
Avancerad kvalitet
Muud omadused
1200 kvalitet
1200 kvaliteet
Beträffande kvalitet
kvaliteedi osas
mikrobiologisk kvalitet,
mikrobioloogiline standard,
förbättrad kvalitet,
kvaliteedi parandamine,
Tjänsternas kvalitet
Teenuse kvaliteet
Råvarornas kvalitet
Tooraine kvaliteet
Förpackningens kvalitet
Pakendite kvaliteet
UPPGIFTERNAS KVALITET
ANDMETE KVALITEET
Lagstiftningens kvalitet
Õigusaktide kvaliteet
Uppgifternas kvalitet
Andmete kvaliteet
Förbättrad kvalitet.
kvaliteedi parandamine,
Utmärkt kvalitet
Väga hea kvaliteet

 

Relaterade sökningar: är Av Högsta Kvalitet - Så Hög Kvalitet - Vill Ha Kvalitet - Handlar Om Kvalitet - är Bra Kvalitet - Heroin Av Medicinsk Kvalitet - Kvalitet - Bästa Kvalitet - Hög Kvalitet - Högsta Kvalitet -