Översättning av "vidarebefordran Information" till estniska språket:


  Ordbok Svenska-Estniska

Information - översättning : Information - översättning : Information - översättning : Information - översättning : Information - översättning : Vidarebefordran Information - översättning : Information - översättning : Information - översättning : Information - översättning :

Ads

  Exempel (Externa källor, inte granskats)

Vidarebefordran av information
Teabe edastamine
Vidarebefordran
Edasisuunamine
De gällande bestämmelserna om uppgiftsskydd ska beaktas till fullo vid utlämnande och vidarebefordran av information.
Teabe avaldamine või edastamine peab toimuma täielikus kooskõlas kehtivate andmekaitse õigusaktidega.
Vidarebefordran av bläddrarpaket
Lehitsemise edastamine
Rubrikprefix vid vidarebefordran
Subjektile eelnevad edasisaatmisel
Brevmall för vidarebefordran
Edasisaatmise kirjamall
Vidarebefordran till kustmedlemsstaten
Teabe edastamine rannikuäärsele liikmesriigile
Vidarebefordran av bästa metoder
Teabe vahetamine heade tavade kohta
i) Vidarebefordran av anmälningar.
i) teadete edastamiseks
Inställning av Vidarebefordran för bläddring
Lehitsemise edastamise seadistused
Anpassning av vidarebefordran vid bläddring
Lehitsemise edastamise seadistused
Mallen som används vid vidarebefordran
Edasisaatmise mall
Inlämning och vidarebefordran av ansökningar
Taotluste esitamine ja edastamine
1 1 15 standard vidarebefordran.
1 1 16 vaikimisi mitteaktiivsete.
1 1 19 standard vidarebefordran.
1 1 20 vaikimisi mitteaktiivsete.
1 1 23 standard vidarebefordran.
1 1 25 vaikimisi mitteaktiivsete.
Vidarebefordran till och från Lettland
Teabe edastamine ja Lätist
Dialogrutan för att anpassa CUPS servern för vidarebefordran vid bläddring visas här. Inställningar för vidarebefordran vid bläddring omfattar
Sellel kaardil saab määrata CUPS serveri lehitsemise edastamise seadistusi, sealhulgas
I dessa åtgärder skall man närmare ange de särskilda villkor och förfaranden som gäller vidarebefordran av anmälningar och kompletterande information.
Kõnealuste meetmetega määratakse kindlaks eelkõige teatiste ja lisateabe edastamise konkreetsed tingimused ja kord.
Byrån skall meddela sökanden datumet för vidarebefordran.
Amet teatab taotlejale edastamise kuupäeva.
inbegripa lämpliga restriktioner avseende vidarebefordran av underrättelsen,
Artikkel 7
Tjänstelevererande mellanhänders ansvar enbart vidarebefordran (mere conduit)
Selline dialoog võib toimuda teabevahetusena lepinguosaliste õigusaktide kohta, mis käsitlevad lõikes 1 nimetatud küsimusi, ning nende õigusaktide rakendamise kohta.
Mervärdesfaxtjänster, inklusive lagring och vidarebefordran samt hämtning
Kõrgharidus (CPC 923)
Byrån skall meddela sökanden datumet för vidarebefordran.
Amet teatab taotlejale edastamise kuupäeva.
Dialogrutan för att lägga till vidarebefordran för bläddring
Lehitsemise edastamise lisamise dialoog
Ingen vidarebefordran obligation Personliga samling od. Leverans möjligt
Ei ekspedeerimine võlakiri Minu pick od. Toimetaja võimalik
Mervärdesfaxtjänster, bl.a. lagring och vidarebefordran samt hämtning samt
Torutööde, kütte ja kanalisatsiooniseadmed
Vidarebefordran till medlemsstaternas centrala myndigheter för industriellt rättsskydd
Edastamine liikmesriikide tööstusomandi õiguskaitse keskametitele
Ställ in mallen för vidarebefordran som används med filtret.
Selle filtriga kasutatava edastamismalli määramine.
mottagande och vidarebefordran av kundorder som avser finansiella instrument.
investorite finantsinstrumentide kohta antud korralduste vastuvõtmine ja edastamine,
Vår vidarebefordran tar följande städer i Estland i stället
Meie edastamine on järgmine Eesti linnades eelistada
mottagande och vidarebefordran av kundorder som avser finansiella instrument.
investorite finantsinstrumentide kohta antud korralduste vastuvõtmine ja edastamine
Enbart vidarebefordran, som består i tillhandahållande av ett medel för att överföra information som tillhandahålls av en användare, eller tillhandahållande av tillgång till ett kommunikationsnät.
Videokaameraga salvestamine
Dialogrutan för att anpassa CUPS servern för vidarebefordran vid bläddring
CUPS serveri lehitsemise edastamise seadistamise dialoog
Regel 47 Vidarebefordran till medlemsstaternas centrala myndigheter för industriellt rättsskydd
Eeskiri 47
Sådan vidarebefordran som avses i punkt 1 skall inte ske
Lõikes 1 osutatud juhtude kohta ei esitata dokumente järgmistel juhtudel
Vidarebefordran minns skratt på slaget av King, minnesvärd till Ibiza.
Edastamine mäleta kell lahing kuningas naer, meeldejääv Ibiza.
4.1 Av vidarebefordran instruktion om ingen överenskommelse nicht4.1.1 förpackningen av varorna,
4.1 Edastamisest juhendamine on kokku lepitud, kauba pakendi nicht4.1.1,
4.1 Av vidarebefordran instruktion för bristande enighet nicht4.1.1 förpackning av varor,
4.1 Edastamise õpet kokkuleppe puudumisel nicht4.1.1 kauba pakendamine,
Du vill ge våra vidarebefordran med en transport eller har frågor?
Tahad juhendama meie ekspedeerimine koos transpordi või on küsimusi?
Mottagande och vidarebefordran av order beträffande ett eller flera finansiella instrument.
Ühe või mitme finantsinstrumendiga seotud tellimuste vastuvõtmine ja edastamine
Tjänster som består av vidarebefordran och mottagande av signaler på elektromagnetisk väg
RO enamik äriühingu audiitoreid ja nende asetäitjaid peavad olema Rumeenia kodanikud.
Fångstrapporterna skall översändas till medlemsstaternas behöriga myndigheter för vidarebefordran till NEAFC s sekretariat(5).
Saagiaruanded edastatakse liikmesriikide pädevatele asutustele NEAFC sekretariaadile edasisaatmiseks. 5
Du vill ge våra vidarebefordran med en transport eller har frågor? Kontakta oss!
Tahad juhendama meie ekspedeerimine koos transpordi või on küsimusi? Võta meiega ühendust!
Sist, men inte minst, har den föreslagit en tydligare definition av rollerna för medlemmar av europeiska företagsråd, särskilt när det gäller vidarebefordran av information till arbetstagare och möjligheterna till utbildning.
Viimasena on välja pakutud Euroopa töönõukogude liikmete rollide selgem määratlus, eelkõige seoses töötajatele teabe edastamisega (sealhulgas koolitusvõimaluste kohta).

 

Relaterade sökningar: Utbyte Av Information - Tillgång Till Information - Information Om Hur - All Relevant Information - Information Om Detta - All Den Information - Information Som Du - Information Om Våra - Information Om Din - Samla In Information -