Översättning av "anger för" till grekiska språket:


  Ordbok Svenska-Grekisk

ånger - översättning : ånger - översättning : För - översättning : ånger - översättning : ånger - översättning : ånger - översättning : För - översättning : Anger - översättning : ånger - översättning : ånger - översättning :

Ads

  Exempel (Externa källor, inte granskats)

Anger bakgrundsfärgen för redigeringsområdet.
Ορίζει το χρώμα φόντου της περιοχής επεξεργασίας.
Anger färgen för tabulatormarkörer.
Ορισμός του χρώματος των δεικτών στηλοθέτη.
Anger arbetskatalogen för programmet.
Ορίζει τον κατάλογο εργασίας για την εφαρμογή σας.
ANGER
ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ
ANGER
Η παρέκκλιση ισχύει για διάστημα που καθορίζεται από την επιτροπή τελωνείων και το οποίο κατά κανόνα είναι πενταετές (5 έτη).
ANGER
Η Θέουτα και η Μελίγια θεωρούνται ενιαίο έδαφος.
Anger ökningen, anger minskningen, anger att det skett en minimal förändring ( 10 ).
Αλληλεπιδράσεις φαρμάκου
Anger ökningen, anger minskningen, anger att det skett en minimal förändring ( 10 ).
Προσδιορίζει αύξηση, προσδιορίζει μείωση, προσδιορίζει ελάχιστη μεταβολή ( 10 ).
Anger kolumninställningarna för det aktiva ordförrådet
Καθορίζει τις ρυθμίσεις στήλης για το ενεργό λεξιλόγιο
Anger alternativ för ordförrådseditor och provomgångar
Καθορίζει τις προτιμήσεις για τον επεξεργαστή του λεξιλογίου και τις συνεδρίες κουίζ
Anger betalningsvillkor koden för kunden mall.
Καθορίζει τον κωδικό μέθοδο πληρωμής για το πρότυπο του πελάτη.
Anger betalningssätt koden för kunden mall.
Καθορίζει τον κωδικό μέθοδο αποστολής για το πρότυπο του πελάτη.
tydligt anger
τη συγκεκριμένη ένδειξη
Elementet IMG anger en bild på plats. Egenskapen SRC, som krävs, anger platsen för bilden.
Το στοιχείο IMG ορίζει μία ενσωματωμένη εικόνα. Το απαιτούμενο χαρακτηριστικό SRC ορίζει την τοποθεσία της εικόνας.
Anger MIME typen för en given fil
Επιστρέφει τον τύπο αρχείου mime ενός δοσμένου αρχείου
Anger om bakgrundsprogrammet för Go fungerar riktigt
Υποδηλώνει αν η μηχανή Go λειτουργεί σωστά
Proceduren som anger klientcertifikatet för sessionen misslyckades.
Η διαδικασία καθορισμού του πιστοποιητικού πελάτη για τη συνεδρία απέτυχε.
anger den lägre gränsen för analytiska bestämningsvärden.
υποδηλώνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.
Anger den lägre gränsen för analytiska bestämningsvärden.
Υποδηλώνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.
Den anger strategin för genomförandet av TSD.
(στ) περιγράφει τη στρατηγική για την εφαρμογή της ΤΠΔ.
Kommentar anger titel
Χρήση του σχολίου ως Τίτλο
Kommentar anger beskrivning
Χρήση του σχολίου ως Περιγραφή
Anger din favorithemsida
Δηλώστε την αγαπημένη ιστοσελίδα σας
Anger mål uid
Καθορίζει το uid στόχο
anger programmets namn
θέτει το όνομα της εφαρμογής
Det här anger filtret som används för användarposter.
Αυτό προσδιορίζει το φίλτρο πού χρησιμοποιείται για τις καταχωρήσεις χρηστών.
Det här anger filtret som används för grupposter.
Αυτό προσδιορίζει το φίλτρο που χρησιμοποιείται για τις καταχωρήσεις ομάδων.
Anger det ursprungliga verktygstipset för ikonen i brickan
Ορίζει την αρχική υπόδειξη για το εικονίδιο πλαισίου
Anger titeln för den här journalen. journal title
Ορισμός του τίτλου αυτού του χρονικού. journal title
Den anger formerna för samarbete på detta område.
(') ΕΕ C 316 της 27.11.1995. σ.
anger ramarna för förbindelserna Europeiska unionen och Slovenien,
Δελτίο ΕΕ 6 1946
Annars anger vi honom för Gestapo som gärningsmannen...
Θα τον παραδώσουμε στην Γκεστάπο Σαν τον δράστη της επίθεσης.
Denna dimension anger frekvensen för den rapporterade tidsserien.
Η διάσταση αυτή δηλώνει τη συχνότητα παροχής της σειράς.
De två första siffrorna anger månaden, de följande fyra siffrorna anger året.
Οι 2 πρώτοι αριθμοί υποδεικνύουν το μήνα, οι επόμενοι 4 αριθμοί υποδεικνύουν το έτος.
De två första siffrorna anger månaden, de följande fyra siffrorna anger året.
Οι 2 πρώτοι αριθμοί αναφέρονται στο μήνα, οι 4 επόμενοι αριθμοί αναφέρονται στο έτος.
Anger ett litet teckensnitt
Καθορίζει μια μικρή γραμματοσειρά
Anger ett stort teckensnitt
Καθορίζει μια μεγάλη γραμματοσειρά
anger den förvalda förgrundsfärgen
θέτει το προκαθορισμένο χρώμα προσκηνίου
anger den förvalda knappfärgen
θέτει το προκαθορισμένο χρώμα κουμπιού
anger programmets grafiska gränssnitt
θέτει το στυλ GUI της εφαρμογής
Jag anger inget svar
Δε θα απαντήσω
Intervall som anger databasen
Το εύρος που σημειώνει τη βάση δεδομένων
Intervall som anger villkoren
Το εύρος που σημειώνει τις συνθήκες
Du anger två punkter.
Μπορείτε να καθορίσετε δύο σημεία.
Anger man hela turistrundan?
Βάζουμε ολόκληρο τον τουριστικό γύρο

 

Relaterade sökningar: Ingen Tid För ånger - ånger För Vad - Anger Att Det - ånger Eller Skuld - Visar Ingen ånger - Inte Känner ånger - Rädsla Och ånger - Tecken På ånger - Liv Utan ånger - Känner Du Ingen ånger -