Översättning av "skulle inte ske" till Hindi språk:


  Ordbok Svenska-Hindi

Inte - översättning : Skulle - översättning : Skulle - översättning : Skulle inte ske - översättning :

Ads

  Exempel (Externa källor, inte granskats)

Det kommer inte ske igen.
यह द ब र नह ह ग .
Då dömde Pilatus att så skulle ske, som de begärde.
स प ल त स न आज ञ द , क उन क ब नन क अन स र क य ज ए
Ska ske.
म उस पर ह .
Och ske din vilja, inte vår i evighet.
और अपन हम र हम श क ल ए नह क य ज एग .
Ske Din vilja.
ऐस ह ह .
Skulle inte tro det.
म ऐस नह स चत . (श श र न )
Det skulle inte skada.
ज वन क सबस अच छ सबक च ट करत ह .
Det skulle inte jag.
म नह म नत
Du kan vara lugn det kommer inte ske med mig.
त म आश व स त रह क यह म र स थ नह ह न व ल ह .
Var installation ska ske
कह स स थ प त कर
Bara låta det ske?
ह थ पर ह थ धर तम श द खत ?
Jag skulle inte vara här om inte...
हरग ज न आत अगर...
Vår bror skulle inte köra!
हम र भ ई नह चल ज एग !
Du skulle inte överge Führern.
त म उनम स नह ह ज फ य रर क पर त य ग कर द ग .
Han skulle inte tro det.
वह यह व श व स नह ह त .
Du skulle inte tillåta det?
व श ष र प स आप, क सह नह ह ?
Varför skulle jag inte komma?
आत क य नह म ?
Skulle inte det vara nåt?
क फ अद भ त ह ग न?
Skulle vi inte använda möss?
म झ लगत ह हम च ह क उपय ग कर रह थ
Jag skulle inte kunna gå.
म द र ज न नह कर सक
Jag skulle inte veta vart jag skulle ta vägen.
म झ पत नह ह म झ कह ज न च ह ए.
Som om en ren skulle kunna framgå av en oren! Sådant kan ju aldrig ske.
अश ठ ठ वस त स श ठ ठ वस त क क न न क ल सकत ह ? क ई नह
Men låt Din vilja ske.
ल क न त र क य ज एग ...
Det måste ske en förändring.
क छ बदल गय ह .
Det får aldrig ske igen.
क फर स ह न क अन मत द ज कभ नह करन च हए.
Hur kommer det att ske?
क स यह ह न ज रह ह ?
När kommer det att ske?
यह कब ह ग ?
Du skulle inte ha pantsatt cykeln!
क य अपन स इक ल ब धक रखन जर र थ ?
Vi skulle inte avlossa några skott.
क ई श ट ग ह .
Det skulle inte vara några vapen.
वह व ल क ई ब द क नह थ .
Hon skulle inte ha varit där.
वह ह न च ह ए स ट र म नह थ .
Jag skulle inte kunna såra henne.
ल क न नह , म नह ह ग नह त वह च ट सकत ह .
Jag trodde inte hon skulle överleva.
म झ नह लग थ क वह इस सह प य ग .
Jag skulle inte ha gått in.
म इस ब र म नह ह न च ह ए.
Han skulle inte åka utan dig.
ड म कह ह ? वह त म ह र ब न नह ज रह थ .
Det skulle inte bli så här.
Darcy यह क मतलब नह थ इस तरह स ह . त म ह पत ह
Du skulle inte ha gått in.
म आप क बच न क ल ए म र अप र टम ट क ल ए भ ज . ठ क ह ? आप अ दर ज न व ल नह थ .
Hon trodde inte du skulle komma.
उस लग रह थ त म आओग ह नह
Skulle inte du vänta på mig?
म त म म र ल ए इ तज र व ल थ स च ?
annars skulle vi inte leva nu!
वरन यह खड नह ह त !
Varför skulle inte jag vara det?
त म क य लगत ह म Dr. Brand नह ह ?
Skulle inte du vara på jobbet?
क य ह रह ह ? म त म ह थ स च क म पर नह ह न च ह ए थ
Det kan ske när som helst.
आप यह कभ भ ड . Faizel ह सकत ह पत ह .
Ni skulle inte bara bli respekterad och fruktad, ni skulle bli älskad.
आप क वल सम म न नह क य ज एग और डर थ , त म ह प य र क य ज एग
Du fixar det inte. Skulle inte jag kunna skjuta dig?
आप म कमबख त अपन स र क म ध यम स स ध एक ड ल नह ह ग ?

 

Relaterade sökningar: Skulle Inte Ske - Att Det Inte Skulle Ske - Skulle Inte Låta Det Ske - Inte Att Detta Skulle Ske - Skulle Kunna Ske - Vad Som Skulle Ske - Skulle Ske Om - Att Det Skulle Ske - Visste Att Det Skulle Ske - Vad Skulle Ske -