Översättning av "godkännande uttalande" till kinesiska språket:


  Ordbok Svenska-Kinesisk

Godkännande - översättning : Godkännande - översättning : Godkännande - översättning : Uttalande - översättning : Godkännande - översättning : Godkännande - översättning : Godkännande - översättning : Uttalande - översättning : Godkännande uttalande - översättning : Uttalande - översättning :

Ads

  Exempel (Externa källor, inte granskats)

Godkännande
核准
Med Akademins godkännande.
我得到了学院的许可
Manuellt godkännande av uppladdning
手动上传核准
Godkännande av licensavtal krävs
需要同意许可证协议
Och ett snabbt godkännande...
我会尽快审批,和
Uttalande från trädgårdsmästaren.
园丁乔治杜瓦的证词...
Kommunens godkännande... Eller stadsnämndens beslut.
技术上 你需要颁订市民法 或是专人表决通过
Detta är ett uttalande.
这只是一项公告
Rektorn gör ett uttalande.
待会校长会公布消息
Datum för OASIS godkännande av standard
OASIS 批准的标准日期
Det är ett tecken på godkännande
可以不经审查批准
Regeringen hoppas innerligt på ert godkännande.
政府希望得到您的同意
Jag vill göra ett uttalande.
等一下 好的 我想说的是
Det är ju ert uttalande.
无论如何 这是你的声明
Då skickar jag vidare talet för godkännande.
我最好把讲稿给有关部门请求通过 I'd better circulate the speech to the relevant department for clearance.
Nu måste jag göra ett uttalande.
我不能要他们再等 要作宣布了
Dessa reportar vill ha ett uttalande.
这些记者想你发表声明
De ber inte om offentligt uttalande.
他们不是在要一个公开声明
Här har vi ett annat uttalande.
我这里还有一份声明
Rektorn kommer att göra ett uttalande.
待会校长会公布消息 有什么事吗
Så här definierar du en tangent för godkännande
定义接受键
Det kan jag inte utan guvernör Gratus godkännande.
我不是总督 没有许可 我什么也不能做 那就去弄一个
Allt i kampanjen är gjort med hans godkännande.
选举所有的事情都经过他的同意
Dom undrar varför vi inte bad om godkännande
他们刚看到您的讲稿 问为什么未经审查 They're asking why your speech didn't obtain clearance.
Tydligen glömde vi godkännande mellan de olika departementen.
我们忘了各部间的审查过程 We forgot the interdepartmental clearance procedure.
Jag vill att ni gör ett uttalande.
外面有很多记者 我要你去发表声明
Den nya regeringen gör snart ett uttalande.
柏林新政府很快会发表声明
Ett uttalande skickas ut till alla polisstationer...
我已正式发出宣布
Fler förnekanden. Du måste göra ett uttalande.
越来越多的谴责 你得发表声明
Powers vill ha ett uttalande från er.
鲍尔少校要你们每位的声明
Uppladdade foton kommer inte behöva manuellt godkännande av användaren.
不经用户手动核准上传照片
Vi vill ha ett uttalande om er far.
休伯曼小姐 关于你父亲 我们想请你谈谈
De frågade om jag ville göra ett uttalande.
我也不太清楚 他们问我是不是要做什么陈述
Mr.Neville är förmodligen alltför omfattande i sitt uttalande.
纳维尔的说的话 可能有点太仓促了
Då kanske vi kan formulera ett uttalande samtidigt.
或许到时候关于总体声明 我们可以达成共识
Vi måste få ett uttalande från Shelly Johnson.
那我们要给雪莉 强生 发一份指证书
Han tror att de nöjer sig med ett uttalande.
他还以为他跑去 做了陈述 这件事就结束了
Min klient vill läsa upp ett uttalande inför utskottet.
参议员 我的委托人想要... 在这委员会面前发表一篇声明 主席先生
Men jag ska läsa upp ett uttalande från rörelsen.
但是 他们要求我读下面准备好的声明... 代表运动
Hoppas vårt uttalande sätter stopp för de här sakerna.
希望我们发表的联合声明 能在一定程度上平息这些谣言
Vi måste få ett uttalande. Jag vet ju ingenting!
我不知道
Först måste man få ett godkännande... annars åkte man dit själv.
你得有上面正式的许可... 否则 被杀的人就是你
Betyder detta att ert överraskningsvittne inte kan gör något uttalande?
意思是你的秘密证人无法作证
Vi gör ett uttalande när vi har utrett det här.
警方在调查后会公布真相
Men trots det har vi inte fått något officiellt uttalande.
官方仍然没有发布任何消息

 

Relaterade sökningar: För Ett Godkännande - Få Ett Godkännande - Utan Ditt Godkännande - Väntar På Godkännande - Utan Ett Godkännande - Utan Mitt Godkännande - är Ditt Godkännande - Behöver Inte Ditt Godkännande - Godkännande Innan Jag - Behöver Ert Godkännande -