Översättning av "skyldighet från återbetalning" till kroatiska:


  Ordbok Svenska-Kroatisk

Frän - översättning : Från - översättning :
Iz

Skyldighet - översättning : återbetalning - översättning : återbetalning - översättning : återbetalning - översättning : Från - översättning :
Od

återbetalning - översättning : Skyldighet från återbetalning - översättning : Skyldighet - översättning :

Ads

  Exempel (Externa källor, inte granskats)

Återbetalning från Kol och stålforskningsfondens forskningsprogram
Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.
Allmän skyldighet
Ta se vrsta smije loviti isključivo kao usputni ulov unutar ograničenja do najviše 1000 kg ili 4 , ovisno o tome što je veće.
Motortillverkarnas skyldighet
Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017 656 i njezinim Prilogom IX.
Lån eller återbetalning?
Kredit ili vraćanje?
ÅTERBETALNING TILL STATEN
RESTRUKTURIRANJE BANKE VESTJYSK KAPITALIZACIJA I URAVNOTEŽIVANJE KREDITNOG PORTFELJA
Återbetalning av subventioner
Infratil je objasnio da se Dodatni ugovor iz 2009. mora promatrati u kontekstu Ugovora o sudjelovanju iz 2005. i uvjeta da se dobije odobrenje planova.
Skyldighet att utreda
Po primitku obavijesti da se osoba koja je počinila ili za koju se može smatrati da je počinila kazneno djelo utvrđeno ovom Konvencijom može nalaziti na njezinom državnom području, dotična stranka poduzet će potrebne mjere u skladu s njezinim domaćim pravom, kako bi istražila činjenice sadržane u toj obavijesti.
ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER
U ovaj članak unose se prihodi od prodaje nepokretne imovine u vlasništvu institucija
Återbetalning av oanvänt unionsstöd
GLAVA 6.
J. Återbetalning av medel
Tajnik trećim osobama koje to zatraže može izdati neovjereni primjerak presuda ili rješenja jedino ako te odluke već nisu javno dostupne i ako ne sadržavaju povjerljive podatke.
Återbetalning av punktskatt begärs
Postojeći identifikator Trošarinski broj gospodarskog subjekta u skupu ODOBRENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA
Skyldighet att ställa garanti
Elektronički sustavi u vezi s osiguranjima
Skyldighet för nationella domstolar
Ako je zahtjev za opoziv ili za proglašenje žiga EU a ništavim već bio podnesen Uredu prije nego što je podnesena protutužba, Ured o tome obavješćuje sud i zaustavlja postupak u skladu člankom 132. stavkom 1. dok odluka o zahtjevu nije konačna ili dok se zahtjev ne povuče.
SKYLDIGHET ATT ÅTERKRÄVA STÖD
Prema tome, potpora je dodijeljena na temelju spornog poreznog rješenja svake godine kada je luksemburška porezna uprava prihvatila tu poreznu prijavu.
Återbetalning av sociala utgifter från en annan institution Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Financijske uredbe procjenjuje se na 235000 EUR.
Återbetalning för perioden 16.10.2011 13.2.2012
JEDNOKRATNA
Återbetalning av avgiften för överklagande
Članak 26.
Återvinning återbetalning (efter påföljd) korrigering
F531 ukupna alkoholna jakost po volumenu
Återbetalning av en befintlig skuld.
Subjekt bespovratna financijska sredstva ne može upotrebljavati ni u jednu od sljedećih zabranjenih svrha
ÅTERBETALNING AV KAPITALBELOPP OCH RÄNTA
Norme će se izmjeriti usporedbom procijenjenih emisija ili potrošnje energije u području koje opskrbljuje mreža u slučaju upotrebe predloženih tehnologija pametnih elektroenergetskih mreža i emisija ili potrošnje energije u istom području u slučaju da se predložene tehnologije pametnih elektroenergetskih mreža ne upotrebljavaju.
Återbetalning av avgiften för överklagande
Na temelju obrazloženog zahtjeva podnositelja žalbe koji je podnesen u roku od dva tjedna od obavijesti o odgovoru, žalbeno vijeće može, u skladu s člankom 70. stavkom 2.
Återbetalning av importtull för naturgummi
Kako je prethodno navedeno u uvodnoj izjavi 561., Komisija potvrđuje da je kineska vlada uspostavila zakonodavni okvir za praćenje sustava trgovanja radi prerade.
Aktieägares skyldighet att betala aktierna
takav je sporazum objavljen kako je predviđeno u stavku 3.
Skyldighet att genomgå kontinuerlig fortbildning.
mogućnost stjecanja stručne kvalifikacije na druge načine
Återbetalning från anbudsgivare eller mottagare av felaktigt utbetalda belopp i samband med utvecklingssamarbetet med Sydafrika.
Odluka Vijeća (EU) 2017 1388 od 17. srpnja 2017. o sklapanju Okvirnog sporazuma između Europske unije i Kosova o općim načelima sudjelovanja Kosova u programima Unije (SL L 195, 27.7.2017., str.
Det eventuella stödets laglighet och återbetalning
Belgija smatra da predmetna mjera svojim korisnicima ne donosi selektivnu prednost u smislu pravila o državnim potporama.
Återbetalning av felaktiga utbetalningar samt påföljder
Kad je riječ o pravilima koja se temelje na Uredbi (EU) br. 1306 2013 Europskog parlamenta i Vijeća, upućivanja na Uredbu Komisije (EZ) br. 1122 2009 trebalo bi zamijeniti upućivanjima na Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 640 2014 i na Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 809 2014.
6. Packning och märkning skyldighet huvudmannen
6. Pakiranje i označavanje glavnih
Skyldighet att anmäla ledsagade kontanta medel
prenosivi instrumenti na donositelja
Skyldighet att redovisa oledsagade kontanta medel
nositelj znači fizička osoba koja ulazi u Uniju ili izlazi iz nje i uz sebe, u svojoj prtljazi ili u prijevoznom sredstvu nosi gotovinu
Överskott på egna medel till följd av återbetalning av överskott från garantifonden för åtgärder avseende tredjeland
Pravna osnova
Överskott på egna medel till följd av återbetalning av överskott från garantifonden för åtgärder avseende tredjeland
Svrha mehanizma jest smanjenje proračunske neravnoteže Ujedinjene Kraljevine smanjivanjem njegovih plaćanja Uniji.
Överskott på egna medel till följd av återbetalning av överskott från garantifonden för åtgärder avseende tredjeland
SALDA I PRILAGODBE SALDA TEMELJENIH NA BRUTO NACIONALNOM DOHOTKU PROIZVODU ZA PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE NA TEMELJU PRIMJENE ČLANKA 10B.
Överskott på egna medel till följd av återbetalning av överskott från garantifonden för åtgärder avseende tredjeland
Tako se sredstvima temeljenima na BND u osigurava da je opći proračun Unije uvijek ex ante uravnotežen.
Genom undantag från denna skyldighet, får den allmänna benämningen eller tilläggsbeskrivningen läggas till för processen torkning .
Organski spoj (diol ili dvostruki alkohol) s formulom C3H8O2.
Återbetalning av återflöden och överblivna belopp från unionens stöd till instrument för riskdelning som finansieras från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden.
Uredba (EU) br. 375 2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o osnivanju Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć (inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU a) (SL L 122, 24.4.2014., str. 1.).
Återbetalning av återflöden och överblivna belopp från unionens stöd till instrument för riskdelning som finansierats från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden.
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju doprinosa Vijeća europskim školama tipa II koje je akreditirao Odbor guvernera europskih škola ili naknadi doprinosa europskim školama tipa II koje je akreditirao Odbor guvernera europskih škola koje je Komisija platila za račun Vijeća, u skladu s sporazumom o uslugama sklopljenim s Komisijom.
Viktigt ingen återbetalning politik för bly inköp.
Važna napomena nema povrata politike na olova kupnje.
Endast oöppnade produkter få en full återbetalning.
Samo neotvoreni proizvoda uz puni povrat.
Återbetalning av belopp som redan krediterats fonden
Financijski učinak Odluke C(2015)5692, kojom su djelomično suspendirana privremena plaćanja povezana s izdacima iz razdoblja od 1. siječnja 2015. do 31. ožujka 2015.
Återbetalning av stöd och betalning av påföljder
Suspenzija završava na dan kontrole kojom se potvrđuje da su predmetni kriteriji priznavanja ispunjeni.
Otillräckliga betalningar och återbetalning av obetydliga belopp
Za potrebe opravdanja troškova iz stavka 4., države članice Uredu do 31. ožujka svake godine dostavljaju statističke podatke kojima se dokazuju brojke navedene u ovom stavku prvom podstavku točkama od (a) do (d) za prethodnu godinu, koji moraju biti uključeni u prijedlog koji se treba podnijeti Upravljačkom odboru.
Belopp tillgängliga för återbetalning av överförda anslag
Primjenjuje se od 1. prosinca 2017.
ÅTERBETALNING AV KAPITALBELOPP OCH BETALNING AV RÄNTA
POVLAČENJE
FÖRTIDA ÅTERBETALNING AV LÅN MED FAST RÄNTESATS
SDZ u.

 

Relaterade sökningar: återbetalning - är Vår Skyldighet - Vi Har En Skyldighet - Skyldighet Att Skydda - är En Skyldighet - Skyldighet Att Informera - Skyldighet Att Rapportera - Skyldighet Att Ge - Skyldighet Att Inte - Skyldighet Att Hjälpa -