Översättning av "armeringsnät" till portugisiska:


Menade du : arme ringsnät ?

  Ordbok Svenska-Portugisiska

Armeringsnät - översättning : Armeringsnät - översättning : Armeringsnät - översättning :

Ads

  Exempel (Externa källor, inte granskats)

Genom sitt dotterföretag Gallega de Mallas SL (nedan kallat Gallega de Mallas ) tillverkar det också svetsade armeringsnät.
Através da sua filial Gallega de Mallas SL (a seguir designada Gallega de Mallas ) também produz malha soldada de aço.
Genom sitt dotterföretag Gallega de Mallas SL (nedan kallat Gallega de Mallas ) tillverkar det också svetsade armeringsnät.
Através da sua filial Gallega de Mallas SL (a seguir designada Gallega de Mallas ) também produz malha soldada de aço.
Duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter (inbegripet ändlösa band) av aluminiumtråd eller klippnät av aluminium får dock användas, och
Contudo, podem ser utilizadas telas metálicas (compreendendo as telas contínuas ou sem fim), grelhas ou redes, em fio de alumínio, ou chapas ou tiras estiradas, em alumínio, e
Duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter (inbegripet ändlösa band) av aluminiumtråd och klippnät av aluminium får dock användas, och
Alumínio e suas obras
Duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter (inbegripet ändlösa band) av aluminiumtråd och klippnät av aluminium får dock användas, och
3916 a 3921
Varor av aluminium, andra än duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter (inbegripet ändlösa band), av aluminiumtråd och klippnät av aluminium
Outras obras de alumínio que não telas metálicas (compreendendo as telas contínuas ou sem fim), grelhas ou redes, em fio de alumínio, de chapas ou tiras estiradas, em alumínio
Varor av aluminium, andra än duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter (inbegripet ändlösa band), av aluminiumtråd och klippnät av aluminium
ex Capítulo 76
Varor av aluminium, andra än duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter (inbegripet ändlösa band), av aluminiumtråd och klippnät av aluminium
Fabrico no qual o valor de todas as matérias do capítulo 39 utilizadas não excede 20 do preço à saída da fábrica do produto e ou fabricação a partir de policarbonato de tetrabromo (bisfenol A)
I detta ärende har kommissionen bara funnit en försvårande omständighet som avser Ferriere Nords upprepade överträdelser. Företaget omfattas redan av ett kommissionsbeslut av den 2 augusti 1989 om deltagande i en överenskommelse om att fastställa priser och begränsa försäljningen inom sektorn för elsvetsade armeringsnät.
No presente processo, a Comissão identificou apenas uma circunstância agravante no comportamento reincidente da Ferriere Nord, já destinatária da decisão da Comissão de 2 de Agosto de 1989 relativa à sua participação num acordo de fixação de preços e de limitação de vendas no sector da rede electrossoldada.
De hänvisar dessutom till kommissionens beslut 89 515 EEG av den 2 augusti 1989 avseende ett förfarande för tillämpning av artikel 85 i EG fördraget (IV 31.553 Svetsat armeringsnät) 14 och gemenskapsdomstolarnas domar i anslutning till detta, i vilka det befanns att några av EISA s medlemmar hade deltagit i konkurrensbegränsande verksamhet.
Chamam também a atenção da Comissão para a Decisão 89 515 CEE da Comissão, de 2 de Agosto de 1989, relativa a um processo de aplicação do artigo 85.o do Tratado CEE 14 , e para os acórdãos conexos dos tribunais comunitários nos quais se considerou que alguns dos membros de EISA tinham participado em práticas contrárias à concorrência.