Översättning av "sannolikt att visas" till polska språket:


  Ordbok Svenska-Putsa

Visas - översättning : Sannolikt - översättning : Visas - översättning : Visas - översättning : Visas - översättning : Visas - översättning : Sannolikt - översättning : Visas - översättning : Sannolikt att visas - översättning : Visas - översättning :

Ads

  Exempel (Externa källor, inte granskats)

Här visas inte genomslaget för ändringen av ERUF förordningen, som sannolikt kommer att öka insatserna inom bostadssektorn.
Dane nie uwzględniają efektów modyfikacji rozporządzenia EFRR, które zwiększy zapewne skalę interwencji w budownictwie mieszkaniowym.
Om gadgeten inte visas korrekt på denna sida, du sannolikt inte kommer att kunna ta gadget till Netvibes eller Protopage.
Jeśli gadżet nie są prawidłowo wyświetlane na tej stronie, prawdopodobnie nie będzie w stanie podjąć gadżet do Netvibes lub Protopage.
Vi visas in i salen för att vänta på damen, men det är sannolikt att när hon kommer hon kan finna vare sig oss eller fotografiet.
Będziemy pokazany na salonie czekać na pani, ale jest prawdopodobne, że kiedy jest ona może znaleźć ani nas, ani na fotografii.
Vi kommer att visas i sammanträdet rummet till vänta på damen, men det är sannolikt att när hon kommer hon kan hitta vare sig oss eller fotografiet.
Będziemy pokazane w salonie do czekać na pani, ale jest prawdopodobne, że kiedy przychodzi ona może znaleźć ani my, ani zdjęcia.
Sannolikt inte användbar ESF Sannolikt inte användbar SF Sannolikt inte användbar
EFRR Brak EFS Brak FS Brak
Sannolikt inte användbar EFF Sannolikt inte användbar
EFRROW Brak EFR Brak
Fond Beskrivning ERUF Sannolikt inte användbar ESF Sannolikt inte användbar SF Sannolikt inte användbar
EFRRmało prawdopodobne, by miał zastosowanie EFS mało prawdopodobne, by miał zastosowanie FS mało prawdopodobne, by miał zastosowanie
Sannolikt.
Prawdopodobnie.
Fiskeutrustning som sannolikt kommer att användas.
sprzęt rybacki, który zostanie ewentualnie użyty.
De vill att visas.
Chcą być pokazane.
Det är sannolikt att nettoinvandringen kommer att fortsätta.
Przewaga imigracji nad emigracją będzie najprawdopodobniej się utrzymywać.
Högst sannolikt.
To wielce prawdopodobne.
Högst sannolikt.
Możliwe.
Troligt, sannolikt
Prawdopodobna
Det är sannolikt att dosberoende biverkningar uppträder.
Prawdopodobne jest wystąpienie działań niepożądanych zależnych od dawki.
Det är således sannolikt att skadan återkommer.
A zatem można stwierdzić, że istnieje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody.
f) Fiskeutrustning som sannolikt kommer att användas.
sprzęt rybacki, który zostanie prawdopodobnie użyty.
allt knappare resurserna sannolikt kommer att intensifieras (
Europa jest kontynentem ubogim w zasoby presje migracyjne (
Det är sannolikt.
Prawdopodobnie tak.
Exponeringen för flutikasonfuroat kommer sannolikt att öka ytterligare
Ekspozycja na flutykazonu furoinian jest prawdopodobnie zwiększona u tych pacjentów.
Detta initiativ kan sannolikt också komma att utvidgas
Mo łliwo ci oferowane w ramach inicjatywy
Nya alternativ kommer sannolikt också att bli tillgängliga.
Możliwe jest również pojawienie się nowych opcji.
I norra sannolikt att leda till minskad områdena.
Zmiany klimatyczne lub n a t G e n i a sztormów.
Denna osäkerhet bland vetenskapsmännen kommer sannolikt att fortsätta.
Istnieje prawdopodobieństwo, że ta niepewność naukowa będzie się utrzymywać.
Dialogrutan för att redigera poängsättningsregler visas.
Zostanie otwarte okno edycji reguł punktowania.
Så här kommer nummer att visas.
Sposób wyświetlania wartości liczbowych.
Så här kommer valuta att visas.
Sposób wyświetlania kwot w domyślnej walucie.
Så här kommer datumvärden att visas.
Sposób wyświetlania daty.
Så här kommer tiden att visas.
Sposób wyświetlania czasu.
visas.
.
Slutsatsen är således att det är sannolikt att skadan återkommer.
A zatem można stwierdzić, że istnieje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody.
Slutsatsen är således att det är sannolikt att skadan återkommer.
A zatem, można stwierdzić, że istnieje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody.
Om sant, visas hjälptexter. Annars visas de inte.
Jeśli tak, wyświetlana jest pomoc w przeciwnym wypadku nie jest ona wyświetlana.
Det är inte sannolikt att valsartan avlägsnas med hemodialys.
Usunięcie walsartanu z krążenia za pomocą hemodializy jest mało prawdopodobne.
Jag är sannolikt mer hektisk fortfarande att detta kväll.
Jestem może być zatłoczone jeszcze w tym wieczorem.
Följande huvudresultat kommer sannolikt att få betydelse för regionen
Główne wyniki, któremogą mieć dodatni wpływ na region, można streścić następująco
Användarna kommer sannolikt att hitta en situation somberör dem.
Najprawdopodobniej odnajdą tu Państwo przykładysytuacji dobrze Państwu znanych i bezpośrednio Państwa dotyczących.
Dennaomställning kommer sannolikt att fullföljas inom ramen för EFF.
Działania te najprawdopodobniej będą kontynuowane w ramach EFR.
Hur är sannolikt är det egentligen att euroområdet utvidgas?
Jakie są perspektywy rozszerzenia tej strefy?
(74) I avsaknad av åtgärder är det sammanfattningsvis sannolikt att skadan återkommer, och med avseende på dumpningssituationen är det sannolikt att skadevållande dumpning återkommer.
(74) Podsumowując, w przypadku braku środków, występuje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody i, mając także na względzie sytuację związaną z dumpingiem, występuje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkodliwego dumpingu.
EFF Sannolikt inte användbar
EFR Brak
LIFE Sannolikt inte användbar
LIFE Brak PR7 2 ust. 1(i)
Sådan information påverkar sannolikt
W tej sprawie Rzecznik stwierdził, że Komisja nie wykonała tego obowiązku.
Det är knappast sannolikt.
To mało prawdopodobne.
Mord är minst sannolikt.
Morderstwo jest mało prawdopodobne.

 

Relaterade sökningar: Att Visas - Visas På Skärmen - Visas I Alla - Som Visas Här - Visas Upp Som - Visas är Inte - Den Ska Visas - Visas Varje Vecka - Visas - Så Som Visas -